Vælg en side

EN STEMME TIL UNGE PÅ KANTEN AF LÆRINGSFÆLLESSKABET

Et refleksions- og inspirationsmateriale til udskolingslærere

Dette nye materiale giver udskolingslærere inspiration til refleksion og konkrete tiltag til at understøtte relationsarbejdet og inddragelsen af unge på kanten af læringsfællesskabet.

Sådan kommer I i gang med at bruge materialet:

  • Start med at downloade Refleksions- og inspirationsmaterialet nedenfor (pdf-dokument).
  • Vi anbefaler, at I begynder med refleksionsmaterialet og et af de fire temaer, som fanger jeres interesse, og ser den tilhørende film (link nedenfor).
  • Efter hvert tema finder I forslag til øvelser i inspirationskataloget, som I kan benytte i forlængelse af temaet, alt efter hvad temadrøftelserne giver anledning til.

Download refleksions- og inspirationsmaterialet (pdf)

Lærerne siger:

”Materialet er en relevant hjælp og så er det nemt at gå til.”

“Det er et godt afsæt for teammøder, og giver os et fælles sprog om arbejdet med unge på kanten af læringsfællesskabet. Det er en hjælp til at få en struktureret dialog om emner, som fylder i hverdagen – ikke mindst nu efter så lang tid med virtuel undervisning.”

”Jeg har også fået konkret inspiration og værktøjer til at arbejde mere systematisk med inddragelsen af både elever og forældre.”

Udskolingslærere fra Frederikssund Kommune

4 film til refleksionsværktøj til teammøder:

Film tema 1: Inddragelse af elevernes stemmer (5.40 min)

Se filmen og find inspiration til drøftelser i klasseteamet på side 6-10 i Refleksions- og inspirationsmaterialet.

Film tema 2: Forskellige grader af inddragelse (4.40 min)

Se filmen og find inspiration til drøftelser i klasseteamet på side 11-16 i Refleksions- og inspirationsmaterialet.

Film tema 3: Relationers betydning for motivation (5.15 min)

Se filmen og find inspiration til drøftelser i klasseteamet på side 17-22 i Refleksions- og inspirationsmaterialet.

Film tema 4: Læring i nærmeste udviklingszone (5.40 min)

Se filmen og find inspiration til drøftelser i klasseteamet på side 23-27 i Refleksions- og inspirationsmaterialet.

Om materialet

En stemme til unge på kanten af læringsfællesskabet er et refleksions- og inspirationsmateriale til udskolingslærere til at støtte udsatte unge fagligt og socialt i læringsfællesskabet.

Materialet giver inspiration til at styrke deltagelse, læring og trivsel hos unge i 7.-10. klasse, som befinder sig på kanten af skolens læringsfællesskab, gennem en styrkelse af elev- og forældreinddragelse samt et fokus på relationen mellem lærer og elev. 

Materialet består af:

  • Refleksionsmateriale til klasseteammøder bygget op omkring 4 temaer: 1) Hvorfor inddrage elevernes stemmer?; 2) Forskellige grader af inddragelse og deltagelse; 3) Relationers betydning for motivation, samt 4) Læring i nærmeste udviklingszone. Hvert tema består af en kort film (ca. 5 minutter), en tekst og en refleksionsøvelse, som kan bruges på klasseteammøder. Hvert tema tager ca. 1½ time.
  • Inspirationskatalog med konkrete forslag til øvelser, aktiviteter og metoder til at planlægge og gennemføre mini-aktionslæringsforløb, elevsamtaler, forældreinddragelse og fællesskabende aktiviteter i læringsmiljøet.

Alle refleksionsøvelser og inspirationsmaterialer kan bruges enkeltvis alt efter, hvilke temaer I finder interessante og relevante for jer som klasseteam og jeres elever.

 

Om forfatterne

Forfatterne bag materialet er Mette Frithiof Wybrandt (cand.scient.pol.) og Sara Hedegaard Jensen (PPR psykolog/cand.psych.aut.). Vi har gennem mange år samarbejdet i en række udviklingsprojekter med fokus på børn, unge, inklusion, inddragelse og deltagelse. Og vi er sammen forfattere til materialeserien Inkluderende læringsmiljø (2014, Amondo).

I fællesskab har vi engageret os i at arbejde med børn og unge på kanten af læringsfællesskabet, og vi har en vedholdende nysgerrighed i forhold til at inddrage børn og unges perspektiver, og skabe deltagelsesmuligheder for alle elever i læringsfællesskaber.

 

Har du spørgsmål til materialet, er du velkommen til at kontakte forfatter og projektleder Mette Wybrandt (Amondo), tlf. 51 92 34 75, mw@amondo.dk

Om projektet:

Materialet er udviklet og afprøvet foråret 2020-foråret 2021 i et samarbejde mellem Amondo, skoler i Frederikssund Kommune og Candofilm med økonomisk støtte fra Undervisningsministeriets udlodningsmidler.

Projektet har modtaget støtte fra Undervisningsministeriets Udlodningsmidler til undervisning 2019